Filmtale

Dette er en tjeneste som få eller ingen andre leverer – uten at vi skjønner hvorfor. Det er ingen stor hemmelig at mange gruer seg for å holde tale. Kanskje du ikke liker å snakke foran en forsamling? Kanskje du er redd for at tårene skal ta overhånd? Så hvorfor ikke prøve en annen vri?

Dette er et filmprosjekt hvor vi blir enig på forhånd om hvordan du vil få frem budskapet i talen din. Dette kan gjøres på mange måter, men det viktige er at det gjøres på en måte som er naturlig for deg.

Filmen kan brukes som supplement eller som en erstatning av talen.

Prisen avhenger av omfanget og avtales nærmere.

Den første filmen vi lagde var for Silje som var inspirert av en scene i filmen «Love Actually». Slik ble filmen: