Bilder – Detalj

Vi får ofte spørsmålet: «Hva er makrobilder egentlig»? For det vi kaller detaljbilder refereres ofte til som makrobilder og pr. definisjon er det å ta bilder av små ting som forstørres og «fyller» bildet. Typiske detaljbilder er bilder av insekter. I bryllupssammenheng kan også «makro» eller detaljbilder dukke opp, og da er det gjerne bilder som fokuserer på gjenstander. Det kan være eiendeler som betyr noe spesielt for de som gifter seg, eller som de bare synes er fine. Ringer og brudebukett er det mest vanlige, men alle eiendeler man ønsker kan vi ta bilder av.

Her er noen eksempler på detaljbilder vi har tatt: